Mide Balonu hakkında detaylı bilgiler. Mide Balonu Öncesi ve Sonrası dikkat edilmesi gerekenler. Mide balonu işleminde amaç, hastanın midesinin içerisine, endoskopik olarak, içi su dolu bir balon yerleştirilmesi ile gıda alımının kısıtlanması ve bu işlem sayesinde hastanın kilo vermesidir. Oldukça kolay bir yöntem olmakla birlikte, gıda alımını ciddi ölçüde kısıtladığı ancak, hastaların açlık hissinde bir değişikliğe neden olmadığı için dikkat edilmesi gereken bir işlemdir. Genel olarak süper obezite şeklinde adlandırılan hasta grubu için tercih edilen bir yöntem olmakla birlikte, ameliyat olarak sınıflandırılmamaktadır. Hastaların midesi içerisine bir balon yerleştirilmesi ve bu işlemin sedasyon yani yarı uyku halinde yapılması sebebi ile, kısa kolay ve bir süre için etkili bir yöntem olarak görülmektedir. Özellikle hastaların, ilerleyen dönemlerde ekstra bir obezite cerrahisi işlemi geçirmeleri söz konusu ise mide balonu işlemi, bu işlem öncesinde hastanın bir miktar kilo vermesi amacı ile yapılmaktadır.

Mide Balonu İşleminde Zayıflama ve Diyet Destek Süreci

İşlem genel olarak diyet uygulamakta zorlanan ya da uyguladığı diyete rağmen sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanamayan kişiler için tercih edilmektedir. Mide balonu, cerrahi bir işlem olmamakla birlikte, tek başına kilo verilmesine yardımcı olan ya da kilo kaybı sağlayan bir işlem değildir. Yanı sıra mutlaka egzersiz ve diyet yapılması gerekmektedir. İşlemin ilerleme sürecinde hastaların diyetlerini sağlıklı hale getirecek ve kendilerini buna alıştıracak, aynı zamanda spor yaparak günlük hayatlarını düzene sokacak vakitleri olmaktadır.

Mide Balonu Herkese Uygulanabilir mi?

Özellikle 27-35 civarında bir vücut kitle indeksine sahip, farklı bir obezite cerrahisine uyum gösteremeyen ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyen pek çok hastanın tercihi olarak bilinmektedir. Hastaların total vücut ağırlıkları ve vücut kitle indeksleri hesaplandıktan sonra, ne kadar süre ile mide balonu kullanılacağına karar verilir ve ardından işlem uygulanır. Yapılan pek çok araştırma ve çalışma, bu işlem sonrasında hastaların vücut ağırlığının %20’sine kadar kaybedebildiklerini göstermiştir. Oldukça yüksek bir miktarda kayıplar verilebilmesini sağlarken aynı zamanda hastalara, hayat standartlarını yükseltecek pek çok alışkanlık kazandırmasından dolayı, sıklıkla tercih edilmektedir. İşlemin uygulanması oldukça kısa sürmekle birlikte, işlem sonrasında uzun süreler boyunca hastanede kalmaya da gerek olmadığı bilinmektedir. İşlem sonrasında, yaklaşık 1 saat içerisinde hastaların, ekstra bir durum olmadıkça toparlanmış olmaları beklenir. Hastaların toparlanması durumu, doktorlar tarafından izlenmekle birlikte, gerekli görüldüğü takdirde bu süre uzatılabilmektedir.

Mide Balonu Sonrası Şikayetler

Şikâyet tabloları genellikle aynı olmakla birlikte, yoğunlukları ya da şikâyet sayıları hastalara göre değişiklik gösterebilmektedir. Pek çok hasta kramp ve bulantı şikayetlerinden bahsederken, bazı hastaların mide balonu işleminden sonra genellikle kasılmalardan ve rahatsız bir histen şikâyet ettikleri de bilinmektedir. İşlemin genel olarak başarılı olma durumu %90 civarında olmakla birlikte, bazı durumlarda, balonun takılmasına engel bir durum olmadığı halde hastaların vücudu balonu reddedebilmektedir. Bu reddetme durumunun yaşanması halinde hastalara destek olarak tedaviler verilmektedir. Sık yaşanan bir durum olmamakla birlikte, hastaların vücudunun balonu kabul etmemesi ya da ilaç tedavilerinin işe yaramaması gibi durumlarda, balon çıkarılabilmektedir.

Mide Balonu İşlemi Sonrasında Risk Faktörleri

Hastaların uygunluk durumunun belirlenip balonun takılması işleminden sonra da her ne kadar faydalı bir yöntemde olsa, hastalar için bazı riskler bulunmaktadır. Pek çok kişi, taktırdıktan sonra herhangi bir şekilde takılan balonun patlayıp patlamadığını merak etmektedir. Mide balonu uygulamasının yapılmasının ardından, hastaların dikkat etmeleri durumunda herhangi bir sorun olmamakla birlikte, bazı durumlarda balonun delinmesi söz konusu olabilmektedir. Mide balonun patlaması durumu söz konusu olmamakla birlikte, midedeki asit miktarı ve oranı ve hastanın beslenme alışkanlıkları gibi durumlar göz önüne alındığında delinmesi söz konusu olabilmektedir. Her ne kadar sağlam bir malzemeden üretilmiş bir materyal olsa da bazı durumlarda delinmesi söz konusudur ancak bu durum çok düşük bir ihtimaldir.

Mide Balonu Delinir mi?

Balonun delinmesi oldukça zor olmakla birlikte, delindiği takdirde idrar rengi, balonun içerisindeki mavi renkli serum sıvısı sayesinde mavi olacağı için, bu gibi bir durumda doktora başvurmak gereklidir. Genellikle balonu akan doktora kontrol ettirilmesinin daha iyi olduğu bilinmekle birlikte, yapılan kontroller sonrasında balonun ne derece hasar aldığı belirlenmektedir. Hasarın durumuna ve hastanın tercihine göre balon tamamen çıkarılabilir ya da yerine yenisi takılabilir. Kesin olarak çıkarma işlemine karar verilmesi durumunda, öncelikle mide balonu içerisindeki sıvı boşaltılmaktadır. Boşaltma işleminin ardından balon materyali, yine endoskop yolu ile çıkarılmakta ve hasta normal hayatına geri dönmektedir.

Mide Balonu Uygulaması Sonrası

Balonun uygulanmasından yaklaşık 4 ay sonra, içeriğindeki sıvının kateter ile boşaltılması gerekmektedir. Sıvı boşaltıldıktan sonra, içeride kalan balon materyalinin çıkarılmasına gerek yoktur. Materyalin en iyi özelliği olarak, kendi kendine, doğal olarak vücuttan atılabilir olmasıdır. Herhangi bir iyileşme süreci olmamakla birlikte, bu duruma bağlı olarak risk ya da komplikasyonu da bulunmamaktadır. Bu durum, bu balonun en çok tercih edilen yöntem olmasını sağlamaktadır. Diğer mide balonu uygulamalarından farklı olarak, yalnızca 4 aylık olması dışında tüm etkisi aynıdır. Diğer balonların 4-6 aylık ve 1 yıl süreli olanları olmakla birlikte, yutulabilen bu balon için yalnızca 4 ay süreli olanlar tercih edilebilmektedir.